Opstillet af Socialdemokratiet i Struer-Lemvig Kredsen (også kaldet Struerkredsen), kan du stemme på Palle Lykke Ravn i hele Vestjyllands Storkreds

Vestjyllands Storkreds er inddelt i følgende 11 opstillingskredse. En kandidat opstillet i en af kredsene kan stemmes på i hele storkredsen:

Struerkredsen - Struer og Lemvig
Skivekredsen
Viborg Vestkredsen
Viborg Østkredsen
Silkeborg Nordkredsen
Silkeborg Sydkredsen
Ikastkredsen - Ikast-Brande
Herning Sydkredsen
Herning Nordkredsen
Holstebrokredsen
Ringkøbingkredsen - Ringkøbing-Skjern

Der findes i alt 92 opstillingskredse i Danmark.

Tilbage til Politik