Foto: Benny Gade

Vi har brug for nye prioriteringer!

Lad mig bare starte med min vigtigste mærkesag allerførst. Vi har brug for nye prioriteringer i Danmark!

Vores velfærdssamfund, som det har taget generationer at bygge op, er under angreb. Lars Løkke Rasmussens venstre-regeringer skærer stykke for stykke systemet i stykker. Grundtanken hos de borgerlige partier, er at hvis man giver danskerne skattelettelser så de får flere penge i hånden, så stiger forbruget og flere kommer i arbejde. Der skæres ned på hospitalerne, der skæres ned på uddannelse og der skæres ned på det sociale sikkerhedsnet. Altsammen for at kunne give skattelettelser og skabe vækst. Men når jeg taler med folk, så er det ikke skattelettelser man ønsker, man ønsker gode børnehaver, skoler, hospitaler og ældrepleje. Folk ønsker kort og godt tryghed. Den tryghed som vores velfærdssamfund gerne skulle have indbygget. Folk vil også hellere have mere tid sammen med familien, end penge i hånden til forbrug. Er nogen nogensinde blevet lykkereligere af forbrug? Nej, folk bliver lykkelige af tryghed og familie.
Vi har derfor brug for at omprioritere. Ikke flere skattelettelser. Ikke flere nedskæringer. Vi skal i stedet investere i velfærdssamfundet. Vi skal investere i flere pædagoger, sygeplejersker, personale på ældrecentrene og i hele taget varme hænder. Hvorfor? Fordi den menneskelige kontakt, de såkaldte varme hænder, er den allerbedste tryghed vi mennesker kan have omkring os. Når der er flere mennesker omkring os, veluddannede og med overskud til hverdagen, så får flere mennesker et godt liv.
Lad os satse mere på hjertevarme end forbrug, for er bedre nomeringer ikke bedre end et ekstra par sko eller en weekendtur?!
Lad os reformere vores offentlige system, så kommunerne fremover bliver mere til for borgerne. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp, hvis nogen bliver syge er chancen for at de kommer tilbage på arbejdsmarkedet, langt større hvis de får hjælpen øjeblikkeligt. Som det er nu, skal syge borgere kæmpe for den hjælp som ikke bare er bedst for dem, men også for vores samfund som helhed.
Det kan lyde som et utopia, men i virkeligheden er det meget enkelt. Det handler om prioriteringer. Danmark er et rigt land, hvis vi vil, så har vi også råd. Jeg vil arbejde for at skubbe til de første sten, så vi sammen kan ændre vor tidsånd og komme tilbage til mere medmenneskelighed og fællesskab.

Om mig: Jeg har ikke nogen fin uddannelse, eller noget i den retning som jeg kan bidrage med. Det fik jeg ikke mulighed for at få, da jeg allerede som 8-årig blev påført HIV-smitte gennem min blødermedicin. Til gengæld har jeg en speciel livserfaring. Jeg har prøvet nogle ting i mit liv, som giver mig en særlig indgangsvinkel til mange spørgsmål. I mine øjne handler politik om mennesker. Alt der besluttes i Folketinget bliver til en virkelighed for mennesker.

Jeg vil være det lyttende Folketingsmedlem. En politiker kan umuligt vide alt om alt, derfor skal man altid høre dem tingene handler om, eller som arbejder med det, inden man beslutter sig for noget. Rapporter og undersøgelser er meget anvendt politisk, men jeg tror mere på dialog. Vil du vide mere om hvem jeg er, vil jeg anbefale dig at læse min selvbiografi "En dag ad gangen - en historie fra Blødersagen", den kan du læse gratis ved at trykke HER

Jeg har selvfølgelig også flere mærkesager, som jeg hele tiden arbejder på og udvikler, her kommer de :-)

Vestjylland
Klassekampen!
Familielivet
Integration
Social og sundhed

Vestjylland

 • Vestjylland har fantastiske rammer for turisme. Vesterhavet er Danmarks alper, kysten er et unikt og fantastisk sted hvor man som menneske blive ”lille” og rigtig mærke naturens storhed. Vi skal passe på vores natur og vores hav og vores fjorde, der er store muligheder for vækst og jobs i turismen. Det skal ske i en god balance, for samtidig skal vi passe på vores skønne natur.

 • Vestjylland har gode stabile samfund, veldrevne kommuner, gode skoler, børnehaver og social tryghed. Vi kan tilbyde stabilitet og nærvær. Lad os trække virksomheder hertil, vi har rammerne!

 • Målet er at få flere uddannelser til Vestjylland.

 • Vi skal have ryddet op ude ved Høfte 42 - Lad os rense sandet op på stedet. Der er mulighed for mange jobs samtidig med at vi gør det nødvendige. Lad os nu få ryddet ordentligt op.

 • Det er så vigtigt at vi sikrer det kommunale selvstyre. Desværre er det mere og mere blevet praksis at Folketinget tager magten fra byrådene. Men hvordan skal en kommune kunne udvikle sig med sit eget præg, hvis alt skal styres fra København? Mere frihed til byrådene.

 • Der skal investeres, hvis der skal udvikles.

Klassekampen!
Vi skal have Fællesskabet i første række, det er det der gør Danmark til verdens bedste land, at vi kan og vil tage vare på hinanden. Der har i mange år været en mere egoistisk tænkning i samfundet, når der skæres ned har det tit været de bløde områder det er gået ud over. Jeg siger, lad os investere i vores velfærdssamfund, det skal være slut med nedskæringer, vi skal prioritere de bløde områder højest.

 • Uligheden vokser, lønningerne vokser eksplosivt i toppen og skæres i bunden.

 • De borgerlige vil hele tiden have skattelettelser, men pengene hentes hos dem der i forvejen har mindst. Vi har ikke brug for skattelettelser, vi har brug for et godt Velfærdssamfund!

 • Velfærdssamfundet er udfordret af ultra liberalismen.

 • Vi har brug for vores fagbevægelse i den kamp, for de rettigheder mange generationer har kæmpet for er pludselig væk, hvis vi ikke fortsat kæmper for dem.

 • Overenskomst på virksomhederne er vores garanti for ordnede forhold!

Familielivet
Familien er midtpunktet i vores liv. Derfor skal samfundet på alle måder støtte op om familien og sikre vores børn gode børnehaver og skoler, men samtidig gerne mere fleksible arbejdstider så det passer til familielivet.

 • Det er vigtigt at der er skoler og daginstitutioner i nærområdet, også selvom man bor i Vestjylland.

 • Nomineringerne er vigtige. BUPL anbefaler 1 medarbejder til tre vuggestuebørn og 1 medarbejder til seks børnehavebørn. Det bør indføres som minimumskrav.

 • Der skal være et reelt frit valg mellem vuggestue og dagpleje.

 • Folkeskolen er en grundpille i vores samfund. Efter folkeskolereformen har vi brug for at evaluere og rette lidt op. Vi skal hele tiden udvikle vores folkeskole, men det skal ske i samarbejde med lærerne som kender de daglige udfordringer og behov.

Integration

Vi må erkende at det indtil videre ikke har været godt nok. Vi skal være langt bedre til at tage i mod de nye borgere i vort land. De skal hurtigt i arbejde, så bliver de hurtigt integreret.

 • Nej til parallel samfund hvor kvinderettigheder ikke findes. Nej til et middelalderligt kvindesyn i 2016

 • Ny tilkomne flygtninge skal ikke af imamer tvinges til at leve under forhold, der ikke hører hjemme i DK

 • Hurtigt i Arbejde, giver hurtig integration. Så får de lært dansk i en fart og får et netværk. Men det skal være til almindelig overenskomst og ikke til en særlig lav "flygtninge-løn", for sådan noget presser resten af arbejdsmarkedet.

Social og sundhed

Vores velfærdssamfund gør Danmark fantastisk. Men velfærdssamfundet er udfordret i disse år. Vi skal passe på hinanden og sikre et godt, trygt og værdigt liv for alle vore borgere.

 • Stop med at skære ned. Så må vi tage pengene fra andre områder som ikke handler om den bløde velfærd. Det virker helt forkert at give skattelettelser samtidig med at skære ned på vores velfærdssystem!

 • Et værdigt liv kræver medmenneskelig hjælp. Vi kan ikke være bekendt når en svag borger ikke kan komme i bad, få gjort ordentlig rent eller få det hjælpemiddel der er nødvendigt.

 • Rummelighed på arbejdsmarkedet, der skal være jobs og lærepladser til handicappede, den tid er ovre hvor handicappede bare skal sidde hjemme, livskvalitet handler om at skulle noget, om at blive værdsat og være en del af samfundet.

 • Psykologhjælp bør være gratis for alle, som af en læge bliver vurderet til at have behov for det. Meget kan fanges i opløbet, hvis man laver en tidlig indsats.

 • Syge og handicappede skal behandles ordentligt!

Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til ting jeg skal kæmpe for, så skriv endelig til mig :-)

Palle Lykke Ravn. Folketingskandidat for Socialdemokratiet, Struer-Lemvig Kredsen. Vestjyllands Storkreds.

Tilbage til Politik