Foto: Benny Gade
Fra næsten-død og til Folketingskandidat
– og her er hvad jeg står for!

Hvorfor er jeg politisk aktiv? Det er nok det spørgsmål som jeg har fået flest gange som politiker. Det lagde bestemt ikke til højrebenet at jeg skulle blive folketingskandidat..

Født med blødersygdom i svær grad, næsten døv fra seksårs-alderen og påført HIV-smitte som otte-årig gennem min livsvigtige bløder-medicin. Jeg måtte opgive at tage mig en uddannelse, da jeg var for medtaget af HIV´en, og fra 1997 til 1999 - som 22 årig – der levede jeg med døden i hælene. HIV var reelt blevet til AIDS og mit immunforsvar var væk. Mine forældre var begge døde af kræft i 1993 og 1997 og jeg befandt mig i disse svære år helt på bunden af livet og selve eksistensen. Hvor skulle håbet findes? Hvordan skulle man komme videre? Men jeg er en fighter, jeg ville, jeg fandt kærlighed, jeg overlevede, jeg blev far til tre drenge og i dag er jeg nærmest mirakuløst folketingskandidat for Socialdemokratiet. Hvor der er liv, er der håb.

Og her kommer svaret på spørgsmålet. Jeg blev nemlig politisk aktiv, fordi jeg med livet i behold besluttede at det skulle være min mission at hjælpe andre, hjælpe vores samfund, og prøve at gøre en forskel for dem som ikke selv har overskuddet til at rejse sig mod strømmen.

Jeg har prøvet mange af de ting, som folketingsmedlemmerne skal lovgive om på egen krop. Jeg tænker tilbage på Blødersagen som et dybt uretfærdigt og vanvittigt spil med menneskeliv, med den kolde kalkule at spare penge. Det fylder mig stadig med indignation og harme. Jeg søgte førtidspension på ruinerne af mit liv, men selv som dødssyg hiv-smittet bløder fik jeg dengang et nej fra kommunen til førtidspension, jeg måtte kæmpe for det og for meget andet. Hvor mange på Christianborg har egentlig prøvet sådan noget? Hvor mange af de 179 folketingsmedlemmer kender til at kæmpe med systemet? Det er jo en afgørende forståelse at have når man skal lovgive om menneskers liv, mennesker som har det svært. Jeg vil derover og hæve min stemme i debatten, for det er der brug for!

Som medlem af Forretningsudvalget for Danske Handicaporganisationer har jeg ligeledes en stor viden om de politiske forhold og lovgivningen bag, som vores handicappede og syge oplever. En viden jeg også dagligt bruger i mit hverv som byrådsmedlem i Struer Kommune. 
Netop trygheden i vores velfærdssystem er altafgørende, for vi kan alle sammen miste jobbet eller blive ramt af sygdom. Når det sker, så skal samfundet kunne holde hånden under dig, det er den tryghed der gør at vi kan leve et godt liv. Syge og udsatte skal vi passe særligt godt på, hvis vi vil så kan de hjælpes tilbage til livet, der er ingen der ønsker at være alene og udenfor, men der er heller ingen der ønsker at blive jagtet i et system som handler om systemet selv før det handler om mennesket. Der er alt for dårlige uddannelses, praktik og jo muligheder for handicappede, vi skal have alle med. Og hvis der er noget som kan gøre mig harm, er det børnefattigdom. Hvordan kan vi et i rigt samfund overhovedet acceptere at sådan noget som børnefattigdom findes?

Jeg er ikke perfekt. Jeg ved langt fra alt. Jeg tager fejl ind imellem. Jeg er med andre ord et ganske almindeligt menneske og fejlbarlig, ligesom alle andre. Men jeg gør altid mit yderste for at sætte mig grundigt ind i sagerne. Jeg tror ikke på den ufejlbarlige politiker. Det talende jakkesæt, som man fordrer med et partiprogram og som uanset hvad altid ved det hele og har de rigtige svar. Svarene har jeg ikke nødvendigvis. Men jeg lytter og jeg tager det alvorligt som jeg hører. Det mener jeg er den største pligt man har som politiker. Og det er jo netop sådan vi skal få Christiansborg og befolkningen tættere sammen igen. Vi har brug for ren tale og gennemsigtighed. Vi har brug for at der bliver lyttet til erfaringer fra dem som hver dag arbejder med tingene, ude i samfundet.

Politikere, hvad enten det er som ministre, folketingsmedlemmer eller i byråd, skal kunne erkende når noget fejler. Jeg tror de fleste krummer tæerne når en minister står frem på TV, og virker fuldstændig upåvirket selvom lokummet med al tydelighed brænder i baggrunden. Hvorfor ikke bare være ærlig? Ja, det blev noget lort, det var ikke hensigten, men vi lytter til jer alle og arbejder hårdt på at få gjort noget ved det. Det er jo ærlig tale, i stedet for en lang bortforklaring alene for at fastholde et billede af perfektion og ufejlbarlighed. Politikere skal være til stede i den samme verden som befolkningen, og det kræver at vi taler med hinanden og ikke til hinanden. Jeg tror det er sådan vi mindsker politikerleden.

Uligheden er vor tids største fare. For den stiger med foruroligende hast. Der er høje lønninger, gyldne håndtryk og gode dage i den absolutte samfundstop, mens det arbejdende menneske ikke mærker noget til dette. Samtidig har regeringen gjort privatfly og dyre biler billigere og haft fokus på skattelettelser, groft symboliseret af de 21 pokaler som Anders Samuelsen (LA) har vist frem, svarende til 21 milliarder taget fra vores fællesskab og over i de velhavenes hænder. Den udvikling skal stoppes med det samme. Vi kræver pengene tilbage til fællesskabet!

Det er en kerneopgave at sikre job, praktikpladser og ordentlige arbejdsforhold for alle. Vi skal sikre vores arbejdspladser her i Vestjylland og det gør vi kun ved at sikre at vi har gode uddannelser, at nedskæringerne på disse stoppes. Det sikres også ved at skabe praktikpladser nok til at vi kan få udlært faglærte, uden dem stopper vores samfund med at fungere. Og ikke mindst skal vi kræve ordentlige arbejdsforhold.
Og når vi laver politik, så skal vi ud og høre dem der arbejder med det til dagligt. Det er hvad enten det er skolereform eller sundhedsreform. Det er jer ude på gulvet som arbejder med tingene, som ved hvad der virker og ikke mindst, hvad der er brug for. Derfor er det med at lytte og føre dialog med hinanden helt centralt for at kunne gøre det rigtige.
Tilbagetrækningsreformen som Socialdemokratiet har fremlagt er vigtig, og lige så vigtigt er det at arbejdsmarkedets partere er med til at udforme dens endelige form.

Det er også en kerneopgave at sikre lighed i sundheden, at sundhed er for alle. Borgere i fx Thyborøn har ligeså meget krav på nærhed til sundhed som dem i Aarhus.
Personalet i vores sundhedssektor løber hurtigt hver dag, de er ikke nok til at kunne løse alle opgaverne forsvarligt, de er ikke nok til at patienterne får den bedste pleje. Det skal vi simpelthen have rettet op på.

Og så kommer vi til den varme kartoffel. Klimaet. Hvad er vi egentlig indstillet på at ofre, for at redde vores jord, så også vores børn og børnebørn kan få en fremtid? Det er jo det store spørgsmål som vi alle må stille hinanden. Vi er nødt til at hæve ambitionerne voldsomt! For mig er det en altafgørende sag og vi er allerede for sent ude.

Jeg er Socialdemokrat ind til benet, fordi jeg tror på selve ideologien. Jeg tror på fællesskabet og medmenneskeligheden. Jeg har selv prøvet på egen krop hvordan det går, når fællesskabet ikke tager vare på hinanden, vi blødere blev smittet med HIV fordi penge vejede tungere end menneskeliv. Sådan noget må aldrig nogensinde ske igen!
Jeg står fuldt og helt bag den politik som mit parti og min formand går til valg på. Det er gode og gennemtænkte oplæg til hvordan vi forbedrer vores samfund, og som peger retningen tilbage mod mere fællesskab og nærhed.

Jeg mener Vestjylland har brug for en stærk mand, der er brug for endnu mere fokus på vores landsdel. Der er så meget styrke i Vestjylland og den måde vi gør tingene på. Det skal bare understøttes bedre fra Christiansborg. Der føles ofte som om der er rigtig langt fra Christiansborg og til Vestjylland, mens der sjovt nok ikke er så langt når de derovre mener vi sagtens kan undvære fx vores vestjyske togbane, som regeringen og DF vil gøre til en ”sidebane”. Der er brug for et stærkt fokus på Vestjylland, og jeg er manden for at levere dette. Vestjylland må ikke blive en ”side-egn”.

Så kære vælger, jeg håber du vil overveje at sætte dit kryds ved mig. Jeg lover at gøre mit bedste.

Hvis du vil hjælpe mig, så del opslaget her så budskabet kan nå ud til flest muligt 

Palle Lykke Ravn. Folketingskandidat for Socialdemokratiet, Struer-Lemvig Kredsen. Vestjyllands Storkreds.

Tilbage til Politik